BIZNES Finanse

SIX skutecznie realizuje strategię rozwoju

SIX skutecznie realizuje strategię rozwoju
W 2014 roku SIX osiągnął doskonałe wyniki: wszystkie cztery obszary biznesowe SIX zwiększyły swoje przychody, niektóre znacznie powiększając generowane

Data publikacji: 2015-03-24
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: SIX skutecznie realizuje strategię rozwoju
Kategoria: BIZNES, Finanse

W 2014 roku SIX osiągnął doskonałe wyniki: wszystkie cztery obszary biznesowe SIX zwiększyły swoje przychody, niektóre znacznie powiększając generowane zyski.

SIX skutecznie realizuje strategię rozwoju BIZNES, Finanse - W 2014 roku SIX osiągnął doskonałe wyniki: wszystkie cztery obszary biznesowe SIX zwiększyły swoje przychody, niektóre znacznie powiększając generowane zyski.

W 2014 roku SIX osiągnął doskonałe wyniki: wszystkie cztery obszary biznesowe SIX zwiększyły swoje przychody, niektóre znacznie powiększając generowane zyski. Równocześnie, SIX skutecznie rozwija międzynarodową działalność, szczególnie dzięki przejęciu PayLife oraz ekspansji rozliczeń finansowych. Uwzględniając przejęcia, przychody operacyjne wzrosły o 2,6% do 1,802.2 mln CHF. Dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej, zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) wzrósł o 18,5% do 290 mln CHF. Grupa SIX zakończyła rok sprawozdawczy 2014 z zyskiem netto na poziomie 247,2 mln CHF, co daje 17,6% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Urs Rüegsegger, prezes Grupy: "Rok 2014 był dla SIX bardzo udany pod względem wygenerowanych obrotów. Cieszymy się, że wszystkie obszary działalności Grupy zwiększyły swoje przychody, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji naszej strategii. Ponadto, poprawa nastroju na rynkach finansowych w porównaniu z rokiem poprzednim, wraz ze ścisłą dyscypliną kosztową oraz pomyślnymi zmianami w otoczeniu biznesowym Financial Information, przyczyniły się do znacznego wzrostu przychodów."

Wzrost we wszystkich obszarach

SIX zwiększył przychody we wszystkich obszarach biznesowych drugi rok z rzędu. Przychody operacyjne ogółem wzrosły o 13,9%, czyli 219,5 mln CHF dając 1,802.2 mln CHF. Wzrost organiczny wyniósł 2,6%. Po raz pierwszy pełna konsolidacja austriackiego banku PayLife, który SIX przejął we wrześniu 2013 roku, w znaczący sposób przyczynia się do tego rezultatu.  Wzrost giełdowej wartości spółki o 9,3% znacznie przekroczył oczekiwania. Rozwój ten wynikał głównie ze wzrostu wolumenu w działalności rozliczeniowej, a także większej aktywności inwestorów. W obrocie giełdowym zmiana modelu cenowego spowodowała wzrost udziału handlu największymi spółkami z 66,0% do 68,1%. Wzrost poziomu regulacji sektora finansowego otworzył nowe możliwości biznesowe, zwłaszcza w dziedzinie Informacji Finansowej. Udział przychodów za granicą wzrósł z 29,2% do 37,5% we wszystkich obszarach biznesowych. Około jednej czwartej dochodów generowanych przez Grupę wywodzi się z Austrii i Luksemburga, które są uznawane za rynki krajowe obszaru biznesowego Payment Services.

A to już wiesz?  Czy warto czekać na przedawnienie zobowiązań?

Realizacja strategicznych projektów

Zakończony rok fiskalny był również bardzo udany dla SIX ze względu na wdrożoną strategię. W maju 2014 roku SIX został odpowiedzialny za obsługę kolejnego kluczowego elementu infrastruktury: platformy handlowej dla transakcji na rynku pieniężnym SNB i rynku międzybankowym repo. W krótkim czasie do nowego systemu przystąpiło wielu uczestników rynku. Funkcjonalność platformy jest obecnie stopniowo rozszerzana w celu zapewnienia nowoczesnej, wydajnej infrastruktury dla pożyczek papierów wartościowych na okres trzech lat. Decydujący postęp osiągnięto też w kwestii dużego projektu dotyczącego aktualizacji systemu Swiss Interbank Clearing (SIC). W pełni zmodernizowana wersja tego podstawowego składnika infrastruktury centrum finansowego ma zostać wprowadzona na rynek w 2016 roku. Na drugim końcu łańcucha płatności znajdują się transakcje P2P (person-to-person) realizowane pomiędzy osobami fizycznymi, faza pilotażowa projektu umożliwiającego przelewy P2P za pośrednictwem telefonu komórkowego została uruchomiona w grudniu 2014.

Prognozy na 2015 rok

Na początku 2015 roku miały miejsce wysokie, a w niektórych przypadkach rekordowe, giełdowe wolumeny obrotów. Obszar pozagiełdowy cieszył się również wzrostem wolumenu obrotów. Rozwój ten był spowodowany głównie decyzją Narodowego Banku Szwajcarskiego dotyczącą zniesienia ograniczeń kursu franka szwajcarskiego wobec euro. W związku z rosnącym udziałem zagranicznego biznesu, SIX będzie w coraz większym stopniu odczuwać skutki silnego franka szwajcarskiego w dochodach uzyskanych w innych walutach.

W 2015 roku SIX będzie rygorystycznie kontynuować obecną strategię w celu dalszego rozwoju działalności. Główny nacisk będzie położony na wprowadzenie dodatkowych usług do sprawdzonej platformy SIX. Celem jest uwolnienie banków od ciężaru niespecjalizowanych zadań. Ponadto, połączenie tych działań pozwoli na osiągnięcie pozytywnych efektów skali i poprawy jakości dla wzmocnienia konkurencyjności rynku finansowego i jego uczestników.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
SIX skutecznie realizuje strategię rozwoju BIZNES, Finanse - W 2014 roku SIX osiągnął doskonałe wyniki: wszystkie cztery obszary biznesowe SIX zwiększyły swoje przychody, niektóre znacznie powiększając generowane zyski.
Hashtagi: #BIZNES #Finanse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy