BIZNES Finanse

550 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A.

550 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A.
GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający 550

Data publikacji: 2014-04-25
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: 550 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A.
Kategoria: BIZNES, Finanse

GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający 550 proc.

550 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A. BIZNES, Finanse - GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający 550 proc.

Według opublikowanych szacunkowych skonsolidowanych danych, GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający 550 proc.

Zgodnie z tymi samymi danymi wynik na sprzedaży Grupy w I kwartale br. osiągnął wartość blisko 3,6 mln zł., był tym samym wyższy o 68 proc.
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody netto sięgające 8,9 mln zł. wzrosły o 30 proc. r/r. W raportowanym okresie o 28 proc. wzrósł także wynik netto przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A.
i wyniósł 1 345 tys. zł. Zysk netto zwiększył się o 10 proc. r/r.

SZACUNKOWE SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU
GK PRAGMA INKASO S.A. (w tyś. zł)

 

1 Q 2014

1 Q 2013

r/r

Przychody brutto

97 977

86 704

113%

Przychody netto

8 862

6 887

129%

Wynik na sprzedaży

3 638

2 171

168%

Wynik brutto

1 807

278

650%

Wynik netto

1 583

1 435

110%

Wynik netto przypadający na akcjonariuszy
Pragma Inkaso S.A.

1 345

1 051

128%

 

Na znaczącą poprawę wyników miały wpływ intensywnie wdrażane w ubiegłym roku zmiany struktury i modelu biznesowego Grupy. Posiadając duży potencjał operacyjny możemy jako Grupa znacząco zwiększać skalę działania nie ponosząc jednocześnie wyższych kosztów operacyjnych. Liczę, że przychody i wyniki Grupy będą systematycznie wzrastać w kolejnych kwartałach – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Pragma Inkaso SA.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
550 procentowy wzrost wyniku brutto Pragma Inkaso S.A. BIZNES, Finanse - GK Pragma Inkaso wypracowała wynik brutto na poziomie 1,8 mln zł. Prezentowane dane oznaczają skokowy wzrost w stosunku do I kwartału 2013 r. sięgający 550 proc.
Hashtagi: #BIZNES #Finanse

A to już wiesz?  PRZYCHODY ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI, ZYSKI W GÓRĘ, DOBRA PERSPEKTYWA ROZWOJU W 2016

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy