BIZNES Finanse

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-III kw. 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-III kw. 2014 roku
Wzrost zysków przy wyższej sprzedaży, Perspektywy poprawy wyników za 2014

Data publikacji: 2014-11-06
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-III kw. 2014 roku
Kategoria: BIZNES, Finanse

Wzrost zysków przy wyższej sprzedaży, Perspektywy poprawy wyników za 2014 rok

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-III kw. 2014 roku BIZNES, Finanse - Wzrost zysków przy wyższej sprzedaży, Perspektywy poprawy wyników za 2014 rok

                 Wzrost zysków przy wyższej sprzedaży, perspektywy poprawy wyników za 2014 rok  

– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami III kwartał br. przyniósł przyśpieszenie tempa realizacji projektów, co przełożyło się na poziom sprzedaży i wzrost zysków. Patrząc na dotychczasowe wyniki osiągnięte w I-III kwartale 2014 roku, jak i bieżący portfel realizowanych projektów, widzimy potencjał poprawy wyników w Grupie – podsumował Bogusław Pilszczek, Prezes ES-SYSTEM.

W III kwartale 2014 roku sprzedaż Grupy ES-SYSTEM powiększyła się o 11,7% r/r do poziomu 46,9 mln zł. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 7,3% r/r do poziomu 120,99 mln zł.

Kraj zgodnie z oczekiwaniami, ok. 30% sprzedaży oświetlenia w technologii LED

III kwartał br. przyniósł dalsze przyśpieszenie sprzedaży krajowej –  ponad 13% wzrost r/r do poziomu blisko 39,4 mln zł. Narastająco rynek krajowy wzrósł o 12,1% r/r do poziomu 101,2 mln zł.

W III kwartale br. zakończono realizację kilku dużych inwestycji:

Volvo – biurowiec, Wrocław
Galeria Warmińska, Olsztyn
Ambasada Arabii Saudyjskiej, Warszawa
Ambasada Indii, Warszawa
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Poznań
Wydział Historii UAM, Poznań
Galeria Dębiec, Poznań
Biurowiec Nobel Tower, Poznań
Galeria Brama Mazur, Ełk
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Słaboszów, woj. małopolskie
Centralny Ośrodek Sportu, Spała

 

Wzrost sprzedaży w kraju w III kwartale br. to pochodna dalszych wzrostów w segmencie architektonicznym – 18% r/r po 20% wzroście w II kwartale br. W III kwartale br. przyśpieszyła także sprzedaż w segmencie zewnętrznym do 20,5% z 16% wzrostu r/r w II kwartale br. Sprzedaż oświetlenia w technologii LED rosła kolejny kwartał z rzędu i narastająco na koniec września br. stanowiła 27,6% sprzedaży wobec 13,9% w I-III kwartale 2013 roku.

A to już wiesz?  Firmy chcą pieniędzy najpóźniej po 30 dniach

Zagranica nadrabia sprzedaż

W III kwartale 2014 roku sprzedaż eksportowa przyśpieszyła i osiągnęła poziom 7,5 mln zł, tj. 4,7% wzrostu r/r. Narastająco sprzedaż eksportowa wyniosła 19,8 mln zł, tj. 11,9% spadku r/r, pochodna głównie spowolnienia w Regionie Wschodnim w związku z sytuacją polityczną.

Przykładowe realizacje eksportowe w III kwartale 2014 roku:

Wiener Linien, rozbudowa infrastruktury kolejowej, Austria
Modernizacja oświetlenia ulicznego, Sered, Słowacja
Biurowiec Pitesti building –  Pitesti, Rumunia
City Hall (kontynuacja) w Assen, Holandia
Centra handlowe w Kaliningradzie i Kazaniu, Rosja

 

Sprzedaż produktów LED wzrosła w III kwartale 2014 roku o 146% r/r i osiągnęła 36% całkowitej sprzedaży eksportowej wobec 34% w II kwartale br. Narastająco na koniec września br. sprzedaż opraw na bazie LED stanowiła już 33% całkowitej sprzedaży zagranicznej Grupy, powyżej założeń strategicznych. W omawianym okresie I-III kwartale br. ponad 28% wzrost nastąpił w Regionie OVEC (Kraje Zamorskie i Skandynawia) i w Regionie Południowym o ok. 3%. Największy spadek sprzedaży zanotowano w Regionie Wschodnim – Rosji i Ukrainie. To skutek wstrzymania pewnych realizacji w związku z konfliktem na Ukrainie. Udział w targach Kiev Build pozwolił Spółce na pozyskanie kontaktów wśród projektantów i firm budowlanych, z którymi aktualnie ES-SYSTEM prowadzi prace nad projektami, które będą realizowane w zależności od sytuacji politycznej. Spowolnienie w Rosji i na Ukrainie częściowo rekompensowane jest wzmocnieniem pozycji na Białorusi, gdzie ES-SYSTEM bierze udział w projektach centrów handlowych i kompleksów logistycznych, których realizacja planowana jest w IV kwartale 2014 roku oraz większą aktywnością na innych rynkach regionu – Azerbejdżanie i Kazachstanie. Pozytywny trend utrzymują kraje bałtyckie, szczególnie Łotwa i Estonia, które zanotowały wzrost sprzedaży w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku.

Skokowy wzrost zysków i poprawa marży

W III kwartale br. EBIT Grupy wzrósł o 90,6% r/r do poziomu 4,6 mln zł. Narastająco spółka pokazała 4,4 mln zł zysku EBIT, 42,1% wzrostu r/r. Marża EBIT wyniosła 3,6% wobec 2,7% w 2013 roku. W III kwartale br. koszty operacyjne Grupy wzrosły o 6,5% do poziomu 13,8 mln zł. Narastająco Grupa zanotowała wzrost kosztów operacyjnych o 12% do poziomu 41,6 mln zł, pochodna wzrostu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Główny powód wzrostu kosztów ogólnego zarządu to wzrost kosztów wynagrodzeń oraz wydatki poniesione przez Spółkę ES-SYSTEM Wilkasy związane z przeniesieniem produkcji z zakładu w Rzeszowie. Na wzrost kosztów sprzedaży złożyły się głównie następujące czynniki: udział w targach Light&Building we Frankfurcie (koszt ok. 0,9 mln zł), wyższy koszt prowizji handlowych o 0,7 mln zł, wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń o ok. 2,4 mln zł (zależne od wielkości obrotu).

A to już wiesz?  Wydatki i oszczędności w dobie COVID-19

W III kwartale br. Grupa wykazała skokowy wzrost zysku netto o 116,8% do poziomu 4,53 mln zł. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 4,5 mln zł, tj. 44,9% wzrostu r/r. Marża netto wyniosła 3,8% wobec 2,8% w analogicznym okresie 2013 roku. Na koniec września br. Grupa ES-SYSTEM dysponowała gotówką w wysokości 20,5 mln zł, tj. 24% wzrostu r/r.

Perspektywy poprawy wyników za 2014 rok

Widoczne w br. ożywienie na krajowym rynku inwestycyjnym wpływa pozytywnie na koniunkturę w branży. Po I-III kwartale br. przychody Grupy wzrosły o ponad 7%, a zysk netto o ponad 40% r/r. Patrząc na wyniki osiągnięte
w omawianym okresie Zarząd ma nadzieję zakończyć 2014 rok wzrostem względem 2013 roku. Skala wzrostu r/r będzie zależna od tempa realizacji projektów w IV kwartale i potencjału rozliczania kontraktów. Na koniec 2014 roku udział oświetlenia LED w całkowitym obrocie powinien przekroczyć 30%.

ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I-III kw. 2014 roku BIZNES, Finanse - Wzrost zysków przy wyższej sprzedaży, Perspektywy poprawy wyników za 2014 rok
Hashtagi: #BIZNES #Finanse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy